logo

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ


ecoDomus

 

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Εφαρμογές Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

 


Για ποιούς λόγους ένα υφιστάμενο κτίριο χρειάζεται Ενεργειακή Αναβάθμιση;

Τι προσφέρει τελικά η Ενεργειακή Αναβάθμιση;

Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν τους περισσότερους από εμάς - οι περισσότεροι πελάτες μας αρχικά δεν γνώριζαν τι ουσιαστικά σημαίνει "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου".

Σίγουρα δεν σημαίνει μόνο οικονομία στο πετρέλαιο όπως οι περισσότεροι νομίζουμε.

Η Αναβάθμιση ενός κτιρίου με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης ωφελεί άμεσα αυτούς που κατοικούν σε αυτό διότι εφόσον εξοικονομείται ενέργεια και χρήματα, βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης του κτιρίου αφού ρυθμίζεται σωστά η εσωτερική θερμοκρασία, η εσωτερική υγρασία, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και του νερού χρήσης. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού (ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα) απλουστεύει διαδικασίες και εξοικονομεί μεγάλα ποσά ενέργειας και χρημάτων. Η τοποθέτηση τεντών δημιουργεί σκιά, ευχάριστο περιβάλλον τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τον φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο. Η χρήση ενεργειακού φωτισμού εκτός από την εξοικονόμηση προσφέρει και καλύτερη ποιότητα φωτισμού στους χώρους του κτιρίου. Ένα μέρος των επεμβάσεων και ειδικότερα η αντικατάσταση των κουφωμάτων, ο ηλιακός θερμοσίφωνας, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και οι θερμομονώσεις αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.

Φυσικά όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση των ρύπων στη ατμόσφαιρα και φυσικά τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η μεθοδολογία για την Ενεργειακής Αναβάθμιση ενός κτιρίου στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές:

Η πρώτη αποσκοπεί στην βελτίωση της απομόνωσης του κελύφους του κτιρίου από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι το κτίριο επηρεάζεται λιγότερο από την εξωτερική θερμοκρασία (ήλιος, αέρας, βροχή, χιόνι) και από την ποιότητα του εξωτερικού αέρα και της υγρασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κελύφους του κτιρίου πραγματοποιείται με τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, τεντών, αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με κουφώματα και τζάμια νέας τεχνολογίας, κ.α.

Η δεύτερη στοχεύει στη μείωση καθαυτών των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου. Στην πραγματικότητα το κτίριο συνεχίζει να καταναλώνει ενέργεια άλλα σε μικρότερα ποσά αφού έχει ήδη βελτιωθεί το κέλυφος. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορες λύσεις όπως τη χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα, τη βελτίωση του συστήματος θέρμανσης, την εκμετάλλευση της γεωθερμίας, την εγκατάσταση ενεργειακού φωτισμού, την υποβοήθηση της θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκων συστημάτων, κ.α.

Κάθε επέμβαση που υιοθετείται βελτιώνει μέχρι κάποιο ποσοστό την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις που τελικά θα εφαρμοσθούν πρέπει πρώτα να μελετηθούν ώστε ο ιδιοκτήτης του κτιρίου να γνωρίζει εκ των προτέρων τα οφέλη, οικονομικά και συνθηκών διαβίωσης που θα αποκομίσει και φυσικά με ποιό χρονικό ορίζοντα.


Η ecoDomus καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων.


Η διαδικασία που ακολουθείται από την εταιρεία μας είναι η εξής:

1. Ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου.

Σε αυτή τη φάση οι τεχνικοί της ecoDomus αναλύουν λεπτομερώς την υφιστάμενη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης χρησιμοποιούνται ως βάση για τις συγκρίσεις με όλα τα πιθανά σενάρια επεμβάσεων. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του όπως οι μονώσεις, τα κουφώματα, ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός, οι σκιάσεις, η θέρμανση και η ψύξη, ο φυσικός και τεχνητός αερισμός το ζεστό νερό χρήσης κ.α. Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση ειδικών συσκευών (ψηφιακά θερμόμετρα, θερμοκάμερες, Door blower κ.α.)

2. Σενάρια επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Το μελετητικό τμήμα της ecoDomus προτείνει διάφορους συνδυασμούς επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου σε μορφή πίνακα ή γραφημάτων. Οι συνδυασμοί αυτοί συγκρινόμενοι με την υφιστάμενη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων σε συνάρτηση με το κόστος υλοποίησης τους.

3. Υλοποίηση επεμβάσεων.

Η ecoDomus με τα εξειδικευμένα συνεργεία και μηχανήματα που διαθέτει υλοποιεί τις τελικές επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Αυτή η διαδικασία γίνεται με γνώμονα ότι η όχληση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένη αφού στις περισσότερες περιπτώσεις το κτίριο κατοικείται.

4. Επανάληψη Ενεργειακής ανάλυσης του κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, οι τεχνικοί της ecoDomus επαναλαμβάνουν την ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου ώστε να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων που υιοθετήθηκαν.


Επικοινωνήστε μαζί μας και χωρίς καμία δέσμευση από μέρους σας, θα σας επισκευτούμε στο χώρο σας, θα αξιολογήσουμε ενεργειακά το κτίριο σας και θα σας εξηγήσουμε λεπτομερώς σχετικά με τη δυνατότητα που έχει ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά.